20180125

Cài máy in qua mạng ZT410 ZT420

 

Đặt vấn đề:
  • Cách cài máy in ZT410 in qua mạng ?
  • Cách in máy in ZT420 qua địa chỉ IP ?
Áp dụng:
  • Máy in mã vạch Zebra ZT230
  • Zebra ZT410, ZT420
Giải quyết vấn đề:
Chuẩn bị:
  • Driver máy in mã vạch Zebra. Tải tại đây
  • Máy tính đã cài Zebra Driver. Xem thêm
  • Máy in ZT410 đã sét địa chỉ IP. Xem thêm
Thực hiện
1. Start/Control Panel/Devices and Printers
2. Click chọn Add a printer
3. Xuất hiện cửa sổ tìm kiếm máy in. Click theo hình ảnh mẫu dưới
4. Xuất hiện cửa sổ Add Printer
5. Click chọn Device Type: TCP/IP Device; Hostname or IP Address: <địa chỉ IP của máy in>
Dưới đây là ví dụ mẫu
6. Click Next để tiếp tục
7. Cửa sổ xuất hiện, lựa chọn Driver cho máy in và mã máy in cần cài qua mạng


8. Click Next để tiếp tục
9. Click Next cho tới khi xuất hiện màn hình kết thúc. Click Finish.

Cheer !

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer