20180915

Kết nối Access phần mềm Bartender

 

Đặt vấn đề:
  • Cách in mã vạch tự động sử dụng có sở dữ liệu Microsoft Access trên phần mềm Bartender ?
  • Các bước kết nối Access và phần mềm in mã vạch Bartender ? 
Giải quyết vấn đề:
Dưới đây là các bước kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft Access và phần mềm in mã vạch Bartender
Các bước chuẩn bị:
  • Máy tính đã cài đặt Microsoft Access, phần mềm Bartender.
  • Bảng cơ sở dữ liệu Microsoft Access.
Các bước tiến hành:
Bước 1: Tạo bảng cơ sở dữ liệu Access
Ở bài viết này tôi có bẳng dữ liệu Access mẫu như dưới đây, tùy theo thực tế mà công ty của bạn hoặc
doanh nghiệp đã có sẵn bảng cơ sở dữ liệu.
Bước 2: Kết nối Access và phần mềm Bartender
Từ thanh công cụ: chọn Icon tập hợp các đĩa xếp chồng nhau như hình dưới đây
Hoặc từ thanh Menu, chọn File\Database Connection Setup…

Cửa sổ xuất hiện, tìm và click chọn: Microsoft Access.

Click Next để tiếp tục.
Cửa sổ xuất hiện, Click chọn Browse để tìm đường dẫn chứa file dữ liệu Access
Sau đó click Next để tiếp tục và Click Finish để kết thúc. Click Ok để đóng cửa sổ lại.
Kết quả sau khi kết nối thành công cơ sở dữ liệu Microsoft Access như hình mô tả dưới đây:

Bước 3: Gán các trường dữ liệu từ Microsoft Access từ bước 2 vào file thiết kế phần mềm Bartender
Ví dụ tôi có file thiết kế sẵn như hình mô tả dưới đây

Chúng ta sẽ lần lượt gán từng trường dữ liệu vào từng biến trên file thiết kế sao cho phù hợp yêu cầu đặt ra
Click đúp vào : Sample Text. Cửa sổ xuất hiện
Cửa sổ xuất hiện, Click chọn Database Field

Click Next cửa sổ chọn trường dữ liệu trên Microsoft Access mà ta muốn gán
Click Finish để hoàn thành. Nếu muốn sửa lại các cài đặt chúng ta chỉ cần Click Back và chọn lại.
Đối với các trường khác chúng ta làm tương tự.
Khi Preview chúng ta sẽ hiển thị được toàn bộ các trường đã gán

Xem thêm:


Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

Zebra Printer

Intermec Printer