DARKNESS ZEBRA

ISSUE / QUESTION

 

   - Cách cài đặt nhiệt độ in Zebra ZT411, ZT421 ?

 

   - Điều chỉnh nhiệt độ in Zebra ZT610, ZT620 trên bảng điều khiển ?

 

   - Sét darkness cho dòng ZD420, ZD620 ?

 

   - Tăng nhiệt độ in cho dòng Zebra ZT230 ?

 

   - Giảm nhiệt độ in dòng Zebra ZT410, ZT420 ? 


APPLICABLE TO

 

All Zebra Label Barcode Printers

 

RESOLUTION / ANSWER

 

Để cài đặt, điều chỉnh tăng, giảm nhiệt độ đầu in dòng máy in mã vạch Zebra chúng ta có một số cách dưới đây.


Tùy thuộc vào loại tem, nhãn hoặc ruy băng mực -> điều chỉnh nhiệt độ darkness phù hợp.


Cách 1: Cài đặt nhiệt độ in - darkness sử dụng ZDesigner Driver

 

Download ZDesigner Driver và cài đặt máy in.

Start > Control Panel > Devices and Printers > <ZDesigner ZPL xxxdpi>

Click phải chuột chọn: Printing Preferences

- Đối với ZDesigner ZPL v5

Click Tab Option > Settings > Darkness  > Click mũi tên hộp Text Box chọn nhiệt độ cần sét (0 - 30).

  > Click Apply & OK -> Lưu & Thoát.


- Đối với ZDesigner ZPL v8

Click Tab Print Option > Print Settings > Darkness
 > Click mũi tên hộp Text Box chọn : (0-30).

> Click Apply & OK -> Lưu & Thoát.

 

==================================


Cách 2: Điều chỉnh nhiệt độ darkness trên bảng điều khiển LCD & Touch.

Bước 1: Cài đặt cấu hình điều khiển trên ZDessigner Driver

Start > Control Panel > Devices and Printers > <ZDesigner ZPL xxxdpi>

Click phải chuột chọn : Printing Preferences

- Đối với ZDesigner ZPL v5

Click chọn Tab Advanced Setup > Tích chọn hộp Check Box Use printer settings

> Click Apply & OK -> Lưu và Thoát.


- Đối với ZDesigner ZPL v8

Click chọn Tab Print Options > Darkness > Tích chọn Let the printer control this option> Click Apply & OK -> Lưu và Thoát.


Bước 2: Cài đặt nhiệt độ in trên bảng điều khiển máy in Zebra

 

Đối với dòng Xi4 Series, 105SL Plus, ZM Series

Ấn SETUP/EXIT  -> DARKNESS 

 


 Ấn SELECT > Ấn (+) or (-) -> tăng, giảm nhiệt độ.

Ấn SELECT -> để xác nhận thay đổi giá trị.

Ấn SETUP/EXIT -> Ấn (+) or (-) -> SAVE CHANGES 

 


 

 Ấn NEXT/SAVE or SETUP/EXIT-> Lưu và Thoát.

 

-------------------------------------------------------------


Đối với Zebra ZT230, ZT510, ZT400 Series, ZT600 Series, ZD Series, ZE500 Series with LCD

Ấn TOP LEFT or OK -> MAIN MENU

 

 


 Ấn OK -> DARKNESS

 


 Ấn UP/DOWN -> tăng/giảm nhiệt độ

Ấn LEFT TOP -> Lưu và Thoát.


-----------------------------------------------------------


Đối với Zebra ZT400 Series, ZT600 Series, ZE511, ZE521 with Touch

Từ màn hình Home Screen > MENU

 


- Touch Print > Print Quality > DarknessTouch (-) or (+) or kéo thanh ngang sang trái hoặc phải để tăng, giảm nhiệt độ.


APPLICABLE PRODUCTS

 

Zebra ZT200 Series: ZT210, ZT220, ZT230.

Zebra ZT400 Series: ZT410, ZT420, ZT411, ZT421.

Zebra ZT510,

Zebra ZT600 Series: ZT610, ZT620.

Zebra ZE500 Series: ZE500-4, ZE500-6.

Zebra ZE511,  Zebra ZE521.

Zebra Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4.

Zebra 105SL Plus.

Zebra ZM Series: ZM400, ZM600

Zebra S4M.

Zebra GK Series, GX Series, GC Series, ZD Series: ZD420, ZD620, ZD421, ZD621.Zebra Printer

Intermec Printer