20181013

Tự động căn chỉnh nhãn máy in Honeywell PM43

 

Đặt vấn đề: 
 • Tôi có thể thay đổi giá trị “ Power-On” và “ Head-Down” Actions trên máy in PM23c và PM43 ?
 • Tôi có thể cài đặt cho máy in PM43 tự động nhận giấy in, mực in sau mỗi lần mở máy hoặc mỗi lần đóng đầu in ?
 • Những đặc điểm khác nhau giữa “Smart Calibrate” và “Testfeed” ? 
 • Tôi có thể thao tác ấn và giữ nút Feed vài giây để thực hiện quá trình nhận giấy in và mực in ?
Áp dụng: 
 • Máy in mã vạch Honeywell PM43, PM23c.
 • PM23 & PM43 Industrial Printer 

Giải quyết vấn đề:
Giải thích một số tính năng, nhiệm vụ của các cài đặt, tùy chọn về cảm biến nhận nhãn và ruy băng mực:
Bắt đầu Firmware phiên bản: P10.10.012170 - Smart Media Calibration được sét là mặc định. Điều này có nghĩa rằng máy in sẽ thiết lập
các thông số, tùy chọn lên quan đến nhãn in, ruy băng mực (nếu có) nhằm giảm thiểu thời gian cài đặt thủ công cho từng loại nhãn, hay
kiểu nhãn in khác nhau. Dưới đây là 4 tùy chọn cài đặt cho máy in liên quan đến nhãn và ruy băng mực:
 • No Action: Máy in sẽ không thực hiện bất kỳ thao tác nào và cũng không tự động hiệu chỉnh lỗi.
 • Formfeed: Máy in sẽ đẩy nhãn nhưng không tự động hiệu chỉnh nhãn hay tự hiệu chỉnh lỗi.
 • Testfeed: Máy in sẽ đẩy vài nhãn và thực hiện hiệu chỉnh nhãn và ruy băng mực tuy nhiên lại không lưu vào máy.
 • Smart Calibration: Máy in sẽ đẩy vài nhãn, thực hiện tự động hiệu chỉnh nhãn in, ruy băng mực.
Nếu máy in phát hiện thấy (dò tìm được) mực in được lắp ( ruy băng được lắp) thì thông số: TTR sé được sét,
ngược lại nếu không có ruy băng thì máy in sẽ sét: DT.
Kiểu nhãn in sẽ được tự động sét thông qua cảm biến nếu là: “ Media with Gap “, “Black Mark” hay “Continous”
Độ dài nhãn cũng đồng thời được sét và lưu trong cài đặt của máy.
Có 3 tùy chọn độc lập đối với nhãn in:
 • Power Up Action: Cài đặt căn chỉnh nhãn và ruy băng mực khi mở máy in.
 • Head Down Action: Cài đặt nhãn và ruy băng khi đóng đầu in (thay nhãn và ruy băng mực in).
 • Hold Feed Button Action: Cài đặt thủ công băng tay khi thay nhãn mới.
Để sét máy in tự động nhận giấy in, mực in chúng ta thao tác một trong những cách sau đây:
Sử dụng Web Admin Console
1. Nhập địa chỉ IP vào thanh địa chỉ và đăng nhập
2. Click Login góc trên phải để đăng nhập: mặc định itadmin/pass
3. Di chuyển tới tab  Configure > Printing > Media
4. Chúng ta sét lần lượt các giá trị : Power Up, PrintHead Down : Smart Calibration
5. Click chọn Save để lưu cấu hình.
6. Tắt máy in rùi khởi động lại.
Sử dụng Print Set v5
1. Add máy in vào PrintSet v5
2. Ở cửa sổ bên trái, chọn Configuration
3. Ở cửa sổ bên phỉa chọn Printing > Media
4. Ta lựa chọn các cài đặt: Power Up, Printhead Down: Smart Calibration
5. Sau khi chọn xong, Printer > Apply
6. Tắt máy in rùi mở lại.
Chúc các bạn thành công !

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer