20180819

Share máy in mã vạch Zebra mạng LAN

 

Đặt vấn đề:
 • Cách share máy in Zebra GT800 qua mạng LAN ?
 • Cách sử dụng chung máy in Zebra ZT410 qua địa chỉ IP Address ?
 • Share máy in mã vạch Zebra mà không có card mạng ?
Áp dụng:
 • Zebra GX Series: GX420d, GX420t, GX430t
 • Zebra GC Series: GC420d, GC420t
 • Zebra GK Series: GK420d, GK420t
 • Zebra Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4
 • Zebra ZT200 Series: ZT220, ZT230
 • Zebra ZT400 Series: Zt410, ZT420
 • Zebra ZT600 Series: ZT610, ZT620
 • Zebra ZT510
 • Zebra 105SL , 105SL Plus.
 • Zebra ZE500
Giải quyết vấn đề:
Bước 1: Cài driver máy in mã vạch Zebra
Bước 2: Đặt IP tĩnh cho máy in Zebra có hỗ trợ card mạng
Bước 3: Share máy in mã vạch Zebra không hỗ trợ card mạng.
1. Start\Control Panel\Devices and Printers
2. Click phải chuột chọn Printer properties
3. Cửa sổ xuất hiện, click chọn Sharing\Sharing this printer.
Sau đó click chọn Apply để lưu.
Và kết quả như icon như sau:
Bước 4: Tạo kết nối sharing trên máy tính kết nối máy in mã vạch Zebra
1. Start\Control Panel\Network and Sharing
2. Click chọn: Change advanced sharing settings

3. Tích chọn theo hình mô tả và tích chọn Save changes
Bước 5: Cài máy in vừa shared trên máy tính khác cùng trong mạng LAN
1. Gõ tên máy tính đầy đủ vào thanh address trên máy tính cần cài xuất hiện máy in vừa shared

2. Click phải chuột vào máy in vừa share, click chọn Connect…
3. Chúng ta tiến hành cài đặt bình thường.

Chúc các bạn thành công !

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer