20180126

Sét IP tĩnh máy in ZM400 ZM600

 

Đặt vấn đề:
  • Cách sét IP tĩnh máy in Zebra ZM400, ZM600 ?
  • Cách cấu hình địa chỉ IP máy in Zebra RZ400, RZ600 ?
Áp dụng:
  • Máy in mã vạch Zebra ZM400, ZM600
  • Zebra RZ400, RZ600 
  • Zebra Net Printserver
Giải quyết vấn đề:
Lưu ý: Phải cắm rack mạng vào máy in trước khi tiến hành các bước sét đại chỉ IP tĩnh dưới đây.
1. Ấn SETUP/EXIT để vào menu cài đặt
2. Ấn nút (-) liên tiếp để đi tới : IP PROTOCOL. Sau đó ấn : SELECT
3. Cửa sổ yêu cầu: ENTER PASSWORD xuất hiện. Mật khẩu mặc định: 1234.
Ấn nút (+) để nhập giá trị, nút (-) để di chuyển con trỏ sang phải.
Sau khi nhập xong như màn hình dưới đây. Ấn SETUP/EXIT
4. Ấn SELECT. Sau đó ấn (+) hoặc (-) để lựa chọn IP PROTOCOL: PERMANENT
Ấn SELECT cho tới khi kết thúc.
5. Sử dụng nút (+) để tăng giá trị, ấn (-) để di chuyển con trỏ sang phải.
Nhập địa chỉ IP ADDRESS:
Nhập SUBNET MASK:
Nhập DEFAULT GATEWAY
6. Ấn SETUP/EXIT 2 lần liên tiếp. Lựa chọn SAVE CHANGES: PERMANENT
7. Tắt máy in, sau đó mở lại để Active Card mạng.
Xem thêm:
Chúc các bạn thành công !No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer