20171224

Sét Default máy in Zebra Z4M Z6M

 

Đặt vấn đề:

  • Cách đưa máy in Zebra Z4M Plus về mặc định ?
  • How to Factory Default Zebra Z4M ?
Image result for zebra z4m
Giải quyết vấn đề:
Để thực hiện Factory Default máy in Z4M chúng ta thực hiện theo những bước sau:
  1. Bật máy in và để nó khởi động bình thường --> màn hình Ready.
  2. Bấm nút SETUP/EXIT hai lần liên tiếp, bấm nút (+) cho tới khi xuát hiện: LOAD DEFAULTS.
  3. Bấm SETUP/EXIT để thực hiện đưa máy in về mặc định nhà sản xuất.
  4. Test lại máy in đã sét các thông số mặc định chưa.
Áp dụng:
  • Máy in mã vạch Zebra
  • Zebra Z4M, Z6M, Z4M Plus, Z6M Plus
  • ZM400, ZM600

No comments:
Write comments

Zebra Printer

Intermec Printer